Сигурност за България
Евроатлантическата кауза е била моя лична кауза в последните 20 години. Допускам, че е добре един от кандидатите в двойката да има по-широк поглед върху проблемите на сигурността на страната ни. Основното обаче е евроатлантическия профил на двамата кандидати. Убедиха ме да приема номинацията, тъй като евроатлантическият избор на България започва да се поставя под съмнение. За мен това е крайно погрешно.
ген. Съби Събев