Искам сигурност за нацията
Ще работя за националната сигурност, но и за сигурността на нацията, защото не говорим само за суверенитет и териториална цялост, а за здравеопазване, стопанско развитие, бедност, корупция, съдебна система и демократично функциониране на държавата. Всички тези елементи засягат сигурността, здравето и живота на хората и затова ще бъдат сред моите политически теми, по които няма да мълча.
Трайчо Трайков